Chute Malých Karpát

Chute Malých karpátZdruženie Chute Malých Karpát má to potešenie predstaviť svojim priaznivcom Chute Malých karpát-obrazakvarelovú krajinku, ktorú pre nich vytvorila modranská umelkyňa Jana Lepejová. V tomto združení sa snažia robiť veci od srdca, aby robili radosť nielen sebe, ale aj ľuďom okolo. Z Janinho obrazu cítiť pozitívnu energiu, bez ktorej nemôže nič pekné vzniknúť. Svojím dielom sa jej podarilo zhmotniť myšlienku tohto združenia aj ich hlavného jesenného podujatia.

Festival Chute Malých Karpát má poslanie spájať kultúru a tradície kraja pod Malými Karpatmi. Nie náhodou sa preto snažia festivalom spojiť víno, umenie a gastronómiu. Toto prepojenie je možné nájsť naprieč celými Malými Karpatmi. Bolo súčasťou života ich predkov a formuje aj ich. Chceli by sa oň podeliť aj s tými, ktorí ešte tento kraj tak dobre nepoznajú.

Všetci budú mať jedinečnú príležitosť spoznať nielen túto nadanú umelkyňu, ale aj mnoho ďalších, a hlavne osobité vína spod Malých Karpát na treťom ročníku festivalu Chute Malých Karpát, ktorý sa uskutoční 10.novembra.